Nyheder

Danske ungdomsskoler - hold øje med jubilæumsbogen i 2015!
Nyheder

Cuminum har indgået et samarbejde med Krohn & Co. om at skrive en historisk jubilæumsbog på ca. 300 sider om de danske ungdomsskolers historie siden 1940’erne. For at kunne gøre dette har vi udvalgt en række fonde, som vi søger om økonomisk støtte. I første omgang vil vi sikre os imod overlap med andre historieprojekter i løbet af juni. Derpå indleder vi vores fundraising i juli 2014 og fortsætter til og med december. Hvis der ved årets udgang er kommet penge nok til 2 x 3 måneders fuldtidsarbejde, går vi i gang med at skrive bogen i 2015.

Se mere...

Cuminum

CuminumLogo

Hos Cuminum kan du bestille et konkret produkt, såsom en færdig hjemmeside, en trykt eller elektronisk publikation eller et offentligt arrangement. Du kan også bestille hjælp til ideudvikling, erfaringsudveksling, fundraising eller indsamling af informationer for netværk, virksomheder og foreninger i en fastlagt periode.

 Kontakt mig på tlf. 25 85 29 12 eller skrivtil@cuminum.dk

Google+ Vimeo LinkedIn Facebook Søg

Back to top