Nyheder

”Vores Hjem - Vores Klima” vender tilbage
Nyheder

Vores Hjem – Vores Klima (VHVK) er et netværk, der blev startet i København i 2009-2010. VHVK udsprang af Klimabevægelsen i Danmark og havde som formål at opsamle og sprede erfaringer med klima/energiforbedringer i boligforeninger. I de seneste år har netværket dog været sat på standby, da der ikke har været tovholdere for netværket.

Jeg har nu taget initiativ til et projekt, hvor jeg på vegne af Klimabevægelsen søger efter støtte til at genaktivere VHVK og få netværket bragt ud til andre dele af landet.

Se mere...
Nyt onlinemagasin om EU-politik
Nyheder

Netværket Europaforum vil i fremtiden være platform for et onlinemagasin om aktuelle EU-politiske emner. Magasinet udgives af Ceyhan Aydemir og Rasmus S. Larsen, som tidligere har opsat netværket. Vi går i gang med det første temanummer, så snart vi får skaffet den nødvendige finansiering.

Se mere...
Jubilæumsbog om danske ungdomsskoler
Nyheder

Cuminum har indgået et samarbejde med Krohn & Co. om at skrive en historisk jubilæumsbog på ca. 300 sider om de danske ungdomsskolers historie siden 1940’erne. For at kunne gøre dette har vi udvalgt en række fonde, som vi søger om økonomisk støtte. Hvis vi får penge nok til 2 x 3 måneders fuldtidsarbejde, går vi i gang med at skrive bogen i 2015.

Se mere...

Cuminum

Cuminums logo

Cuminum løser en bred vifte af formidlingsopgaver for mindre virksomheder, foreninger og privatpersoner. Du kan bestille et konkret produkt, såsom en færdig hjemmeside, tekst, folder, fotoserie eller video. Du kan også få hjælp til ideudvikling, markedsføring, planlægning af events eller indsamling af information.

Rasmus S. Larsen

 Kontakt mig på tlf. 25 85 29 12 eller skrivtil@cuminum.dk

Bedste hilsener
Rasmus S. Larsen

Google+ Vimeo LinkedIn Facebook Søg

Back to top